DJØF ForlagBOOK illustrations on male vs. female dynamics.
Series of illustrations for DJØF Forlag.
Bogillustrationer om køn – mænd og kvinders dynamik på arbejde og i hjemmet.
For Djøf Forlag.


Weekendavisen

ESSAY about Scandinavian unity and the impossibility of the Danish language: “Jag är danskdöv”, Gorm Rasmussen, Weekendavisen, august 2013.
Essay om skandinavisk enhed og det danske sprogs umulighed. "Jag är danskdöv", Gorm Rasmussen, Weekendavisen, august 2013.


Enneagram

TYPES of people for an Enneagram Master Coach. Graphics and illustrations.
Mennesketyper, udført for Enneagram Master Coach Pia Kokholm. Grafik og illustrationer.


Shipley Denmark

EVER HAD conflicting expectations? Article illustration for Shipley Denmark.
Forventningsafstemning. Artikel-illustration for Shipley Denmark.


Ekstra Bladet

NEWSPAPER article about Lisa Nilsson and Toots Thielemans.
I reported from the Copenhagen Jazz Festival with concert drawings.
Artikel om Lisa Nilsson og Toots Thielemans.
Jeg tegnede reportage fra Copenhagen Jazz Festival.


Forlaget Q2Q

COVER for a really cool novel.
It's doing well, you can buy a copy here.
Omslaget til en rigtig cool roman.
Den sælger godt, køb dit eksemplar her.


Svikmøllen

AWFUL politicians from the yearly satirical publication Svikmøllen.
At time of writing, we are drawing the centennial (!) issue.
Rædsomme politikere fra den årlige satiriske Svikmøllen. Er pt. i færd med at tegne den 100. udgave.


Book
Bog

BOOK illustration about meeting challenges.
Bogillustration – at møde udfordringerne.


TID & Tendenser

MAGAZINE full page – Showbiz politics are taking over the traditional Danish debate stages.
Fuldsides til blad. Showbiz-politik udkonkurrerer de traditionelle danske debat-fora.


Wall painting
Vægudsmykning

MURAL for a town’s community centre, a historical overview of local events. Inaugurated 28/1/2016.
Vægudsmykning til en bys kulturcenter. Lokale, historiske begivenheder.


Coach

ENNEAGRAM types – the conscientious world-changer, the peacemaker, and the caring, self-sacrificing type. Commissioned by an Enneagram Master Coach.
Enneagram-typer – den samvittighedsfulde korsfarer, fredsmægleren og den omsorgsfulde, selvopofrende type. Til en Enneagram Master Coach.


Leonard Cohen

WEEKENDAVISEN – I had the honour of illustrating Weekendavisen’s happy eightieth birthday to Leonard Cohen. Bo Green Jensen’s article was one for the ages.
Weekendavisen – jeg havde æren at illustrere Weekendavisens hyldest til Leonard Cohen på hans firs års fødselsdag. Bo Green Jensens artikel havde format.


Close one

WEEKENDAVISEN, about Scandinavian naïvety in the face of global extremism.
Weekendavisen, om skandinavisk naivitet i mødet med den globale ekstremisme.


Woyzeck

REPORTAGE for Weekendavisen from Woyzeck at the Royal Theatre in Copenhagen.
Søren Sætter-Lassen as Woyzeck – Lene Maria Christensen as Marie. February 2014.
Reportage for Weekendavisen fra Woyzeck på Det Kgl. Teater.
Søren Sætter-Lassen som Woyzeck – Lene Maria Christensen som Marie. Februar 2014.


The Merchant of Venice

REPORTAGE for Weekendavisen from play at the Shakespearean castle of Kronborg in Elsinore.
Christian Erdmann as Antonio – Christian Friedel as Portia. Staatsschauspiel Dresden, The Merchant of Venice, august 7th 2013 at Kronborg.
Reportage for Weekendavisen fra skuespil på det Shakespeareanske Kronborg.
Christian Erdmann som Antonio – Christian Friedel som Portia. Staatsschauspiel Dresden, The Merchant of Venice, 7. august 2013, opført på Kronborg.


Lou

EPITAPH to one of our true greats: “Radio Brooklyn”, Bo Green Jensen, Weekendavisen, october 2013.
Gravskrift til en af vore ægte store: "Radio Brooklyn", Bo Green Jensen, Weekendavisen, oktober 2013.


Theatre
Teater

DRAWN theatre reportage is a wonderful tradition in Danish papers.
Shown: Erasmus (Thure Lindhardt), disputing with Per Degn (Søren Sætter-Lassen). Erasmus Montanus at The Royal Theatre in Copenhagen.
Tegnet teater-reportage er en unik og vidunderlig tradition i danske aviser.
Vist: Erasmus (Thure Lindhardt), i disput med Per Degn (Søren Sætter-Lassen). Erasmus Montanus på Det Kgl. Teater.


Jazz Special

THE JAZZ greats were honoured with street names in the ‘musicians’ quarter’ of the Copenhagen Sydhavn area. In true jazz spirit, the customer was running late, and I was given only an evening to complete this fullpage illustration.
De store jazz-stjerner hædres med vejnavne i Sydhavnens 'Musiker-kvarter'. I ægte jazz-ånd var kunden sent ude, og jeg havde kun en aften til denne fuldsides blad-illustration.
© Sune Watts
Please contact me at: sunewatts@gmail.com   |   (+45) 28 14 32 06